Địa chỉ: Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh

Địa chỉ: Đông Nam - Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh

Góp ý, liên hệ phương hoàng hotel

KHÁCH SẠN PHƯƠNG HOÀNG - QUAN LẠN

Với hơn 27 phòng nghỉ, phong phú và đa dạng các loại phòng, Khách sạn chúng tôi sẽ phục vụ cho quý khách các loại hạng phòng ngủ dành cho Khách VIP, gia đình và khách đoàn rất tiện nghi với giá cả rất hợp lí. Khách sạn thường xuyên tổ chức các tour đi câu mực, đuổi còng gió, đốt lửa trại, trải nghiệm làm ngư dân 1 ngày…

Thông tin liên hệ